Öppna världar – inte som alla andra

Öppna världar - inte som alla andra

Avsnitt 205 – No cool snails


(English below)

Det är dags att avrunda året med en lång intervju och denna gången är det ingen mindre än Bartłomiej “Bartek” Lesiakowski från studion Plot Twist i Polen, som är aktuella med kommande metroidvania-titeln The Last Case of Benedict Fox som släpps under våren 2023 på Xbox Series X/S och PC.

OBS! För första gången någonsin är hela avsnittet på engelska.

På menyn (pun intended) står ett över två timmar långt samtal om matreferenser, tillgänglighetsinställningar och varför till exempel atmosfär kan vara viktigare än spelmekanik, presentation och berättelse i ett spel, bara för att nämna några områden vi tittar närmare på. Ett långt avsnitt om idéer och reflektioner när vi får följa med in i hjärnkontoret hos Bartek medan han delar med sig av allt från sina egna erfarenheter, till pitchandet innan spelet plockades upp och och drömmen som födde idén. Och ja, vi får till och med reda på vad det är för idé han skrivit ner i sin personliga anteckningsbok på sidan 45…

Vi går av uppenbara skäl även in på hur det vardagliga arbetet påverkas i en tid då det råder krig i grannlandet och vad det rent konkret innebär för en av Plot Twists anställda i Ukraina. Och medan vi håller tummarna för bättre tider, sänder vi våra tankar till alla offer som drabbas i kriget och önskar dem alla en säker återgång till det normala så snart som möjligt.

Mycket samtal blir det.

Avslutningsvis låter vi Bartek runda av avsnittet med våra berömda ord, även om det i detta fall inte handlar om sniglar… Häng med!

Följ Bartek via Twitter här.
För mer information om The Last Case of Benedict Fox, besök hemsidan här.

All musik som hörs i avsnittet tillhör dess ursprunglige upphovsrättsägare och musiken ni hör från Spelunky, Baldurs Gate och Vampyr är skriven av Eirik Suhrke, Michael Hoenig och Olivier Deriviere i respektive ordning. Ni hör även jazz-stycken från 1940s Bluebird, Decca, Colombia och Victor.


English:

It’s time to round off the year with a long interview, and this time it’s none other than Bartłomiej “Bartek” Lesiakowski from the studio Plot Twist in Poland, who are currently working on the upcoming metroidvania title The Last Case of Benedict Fox, which will be released in the spring of 2023 on Xbox Series X/S and PC.

On the menu (pun intended) is a two-hour-plus conversation about food references, accessibility settings, and why, for example, atmosphere can be more important than game mechanics, presentation, and story in a game, just to name a few areas we take a closer look at. A long episode about ideas and reflections as we get to follow into the brain office of Bartek as he shares everything from his own experiences, to pitching before the game was picked up and and the dream that gave birth to the idea. And yes, we even find out what kind of idea he wrote down in his personal notebook on page 45…

For obvious reasons, we also go into how everyday work is affected at a time when there is war in the neighboring country and examples on how that can show for one of Plot Twist’s employees in Ukraine. And while we keep our fingers crossed for better times, we send our thoughts to all the victims of the war and wish them all a safe return to normal as soon as possible.

There will be a lot of conversation.

Finally, we let Bartek round off the episode with our famous words, although in this case it’s not about snails… Stay tuned!

Follow Bartek via Twitter here.
For more information on The Last Case of Benedict Fox, visit the website here.

All music heard in the episode belongs to its original copyright owner and the music you hear from Spelunky, Baldur’s Gate and Vampyr is written by Eirik Suhrke, Michael Hoenig and Olivier Deriviere respectively. You will also hear jazz pieces from 1940s Bluebird, Decca, Colombia and Victor.


Musik: Swanee River, Lavilla Tulos, skriven av Django Reinhardt
Omslag och logotyp: Jesper Ringhög

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

Lämna en kommentar

© 2024 Öppna världar – inte som alla andra

Tema av Anders Norén